RBOB als werkgever

Vanuit onze missie ‘In onze kindcentra ontwikkelt ieder kind zich optimaal en toekomstbewust’ zijn wij ervan overtuigd dat de ontwikkeling van kinderen begint bij het blijvend ontwikkelen van onze professionals. We stimuleren vrijheid in verbondenheid en geven onze professionals:

Vertrouwen
We gaan ervan uit dat iedereen vanuit een innerlijke motivatie het beste wil doen binnen de eigen mogelijkheden om de rol, taak of functie vorm te geven in de lijn van de doelstellingen van onze organisatie. We nemen dan ook iedereen serieus. Vertrouwen betekent ook dat je fouten mag maken. We bieden een omgeving waarin er ruimte is om van fouten te mogen leren. Dit geldt voor professionals en kinderen.

Vakmanschap
Onze medewerkers krijgen de ruimte om persoonlijke vaardigheden en talenten in te brengen en zich te blijven ontwikkelen. Dit draagt bij aan optimale kansen voor de kinderen om te groeien en hun talenten te ontdekken. Het proces is daarbij net zo belangrijk als het resultaat. De inzet van ieders vakmanschap hiervoor is een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid. Ons uitgangspunt is: minder sturing door meer vakmanschap.

Autonomie
Vertrouwen, vakmanschap en verantwoordelijkheid leiden samen tot autonomie. We willen dat mensen het gevoel hebben dat ze zelf regie hebben over hun werk en dat ze trots zijn op projecten die op school zijn ontstaan. We willen dat ze de gezamenlijke kracht voelen en daarvan gebruik maken voor de maximale ontplooiing van ieder kind. Autonomie is een belangrijk kenmerk van onze werkwijze.
 
Werkplezier en -geluk
Werkgeluk is voor ons een belangrijk thema om op te sturen. Wist je dat tien van onze scholen de titel ‘Klassewerkplek 2023’ in de wacht hebben gesleept? Daar zijn wij samen ontzettend trots op! We dragen zorg voor kansen en mogelijkheden, we (h)erkennen en ontwikkelen talenten en we ondersteunen medewerkers bij hun mobiliteit en loopbaan. Elk kindcentrum vormt een ‘thuisplek’ voor kinderen en leerkrachten. We hebben aandacht voor het welbevinden en de gezondheid van medewerkers en voor een goede balans tussen werk en privé. Dit alles draagt bij aan werkplezier binnen onze teams. Er hangt in onze teams een prettige sfeer waardoor medewerkers zich thuis voelen. Collega’s zijn er voor professionele samenwerking maar ook om samen plezier te maken en plezier te halen uit het waarmaken van onze missie.  

Aantrekkelijk werkgeverschap
Wij gaan voor een duurzame samenwerking met onze professionals. We zijn een aantrekkelijke werkgever waar je je continue kunt blijven ontwikkelen. We bieden aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals korting op sporten, GoodHabitz en een onbelaste telefoonvergoeding.