Wie zijn wij?RBOB De Kempen is een organisatie met 15 basisscholen, ruim 3500 leerlingen en zo'n 400 medewerkers. Onze scholen zijn verspreid over 15 plaatsen in 11 gemeentes in de Kempen en midden-Limburg. Het budget van de organisatie is ongeveer € 22 miljoen per jaar. Aan RBOB is kinderopvangorganisatie IK-OOK gelieerd. RBOB De Kempen heeft als primair doel het in stand houden van openbare en algemeen toegankelijke scholen in regio de Kempen en omstreken, het geven van onderwijs en daarin ‘gaan voor kwaliteit’. Het draait daarbij om de ontwikkelingsperspectieven van het kind.

Missie
In onze kindcentra ontwikkelt ieder kind zich optimaal en toekomstbewust.

Visie
Wij inspireren. Wij dagen uit. Wij tonen lef. Ieder kind is welkom. Wij gaan voor vrijheid in verbondenheid. Wij staan voor maatschappelijk bewust opgroeien en ontwikkelen.

Vijf principes van organiseren
Onze missie en visie geven we vorm aan de hand van de volgende vijf principes van organiseren: 
  • Primair proces is leidend, optimale kwaliteit en inclusiviteit op elke locatie
  • Ruimte en waardering voor experimenteren, leren en innoveren
  • Goede leiders maken het verschil
  • Professioneel vertrouwen als uitgangspunt
  • Autonomie voor scholen, decentraal is de norm
Vijf ambitiethema's: 
Vanuit de missie, visie, kernwaarden en organisatieprincipes gaan we voor vijf ambitiethema's:
  • Gelijke kansen voor ieder kind
  • Talentontwikkeling
  • Samenwerking en verbinding
  • Vertrouwen en vakmanschap
  • Duurzaam en toekomstgericht
Onze professionals maken met elkaar deze ambitiethema's waar!